Bilgi Toplumu

 • Geçmişten günümüze toplumlar gücünü farklı kaynaklardan almıştır.
 • Avcılık, toplayıcılık toplumu
 • Göçebe toplumlar
 • Tarım toplumu
 • Sanayi toplumu
 • Bilgi toplumu

Avcılık, toplayıcılık toplumu;

image001

Göçebe toplumlar;

 • Ekonomileri hayvancılığa dayanır.
 • Hayvanlarına otlak bulmak amacıyla göçebe bir yapıya sahiptir.
 • Orta doğu ve Afrika’da hala bu tür toplumlar mevcuttur.

Tarım Toplumu;

image003

 • Ekonomileri temelde tarıma dayanır.
 • Tarım aletleri ve hayvan gücünden faydalanırlar.

Sanayi Toplumu;

image006

 • İnsan emeğinin yerini makinenin aldığı toplumlardır.
 • Yaklaşık 250 yıl önce görülmeye başlamıştır.
 • Keşif ve icatlarla hızlı bir değişime girmiştir.

 

Bilgi Toplumu;

image010

 • Bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır.
 • Bilgi toplumunun etkileşimde bulunduğu en önemli kavram “bilgi teknolojileri”dir.
 • Teknoloji alanındaki gelişmeler toplumsal yaşamda önemli değişikliklere yol açmıştır.
 • Özellikle iletişim alanındaki gelişmeler ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile küreselleşme artmış, bilgi insanların sadece yakın çevresiyle değil uluslararası çevrede paylaşılan bir ürün haline gelmiştir.
 • Bugün dünyanın her yanına kolayca ulaşımı sağlayan gelişmiş bilişim teknolojileri, bilgiye ulaşımı, bilginin el değiştirilmesini, alınıp satılmasını kolaylaştırmaktadır.
 • Türkiye de dünyadaki bilgi toplumu ile ilgili atılan adımları ve bu yöndeki çabaları takip etmiş böylece T.C Kalkınma Bakanlığı ile bilgi toplumu gerekliliklerini yerine getirme amacıyla “bilgi toplumu stratejisi geliştirmiştir. Böylece çeşitli raporlar ve araştırmalar ortaya çıkmış ayrıca bilgi toplumunun unsurları ile daha verimli çalışmalar gerçekleşmesi sağlanmıştır

Bilgi Toplumunun Özellikleri;

 • Sanayi toplumunda kullanılan insan ve makine gücü bilgi toplumunda yerini düşünce ve akıl gücüne bırakmıştır,
 • Haberleşme bilgisayarın yaygın kullanımıyla hızlanmış ve daha kolay hale gelmiştir,
 • Tüm dünyada üretilmekte olan bilgiye daha hızlı erişebilmek için bilgi ağları ve veri tabanları oluşturulmuştur,
 • Eğitim sürekli hale gelmiş ve bireyselliği sağlanmıştır,
 • Bilgi yoğun bir şekilde kullanılıyor ve üretiliyor ve bu bilgilerin aktarımı sağlanıyor,
 • Sürekli yeni bilgilerin üretilmesine bağlı olarak nitelikli yayınların üretilmesi.

Bilgi Toplumu İletişim Teknolojisi Araçları;

 • Video kamera
 • Video çalar
 • Modem
 • Bilgisayar
 • Telefon
 • Çağrı cihazı
 • Televizyon
 • Uydu
 • Radyo
 • Telsiz
 • Faks
 • Telgraf

image012image016image018

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi nedir?       

Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek,

İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü.

İletişim nedir?

Duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması

Teknoloji nedir?

İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir.

Bilişim nedir?

Bilgi ve Teknolojinin birlikte kullanılması ile elde edilen sonuçlardır.

Bilişim teknolojileri (BT) nedir?

Bilişim Teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.

Bilişim teknolojilerinin amaçları:

 • Bilgiye kolay ulaşmayı sağlamak
 • Maliyeti azaltmak
 • Hayatımızı kolaylaştırmak
 • Hızlı haberleşmeyi sağlamak

Bilişim Teknolojileri Kullanım Alanları

 1. Sağlık
 2. Eğitim
 3. Günlük yaşam
 4. Mühendislik
 5. İletişim
 6. Sahne sanatları, sinema, tiyatro
 7. Üretim sanayi
 8. Uçak ve uzay sanayi
 9. Ticaret&Bankacılık

SAĞLIK ALANINDA

 • Hasta kayıt işlemlerinde
 • Bilgisayarlı tomografilerde

EĞİTİM ALANINDA

 • Eğitim Yazılımları
 • Uzaktan Eğitim

İLETİŞİM ALANINDA

 • Video konferans
 • Elektronik posta
 • Görüntülü görüşme

BANKACILIK ALANINDA

 • ATM
 • Pos Cihazı

HAVACILIK ALANINDA

 • Uçak Simülatörü

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ALANINDA

 • Üretim sanayisinde
 • Bilgisayar destekli tasarımda

Bilgisayar Çeşitleri

 1. Kişisel Bilgisayarlar (PC)
 2. Anabilgisayarlar
 3. Taşınabilir bilgisayarlar(PDA, Tablet PC vb.)
 4. Sunucular
 5. Masaüstü bilgisayarlar
 6. Dizüstü bilgisayarlar
 7. Tablet bilgisayarlar

 

Kişisel Bilgisayarlar

Evlerde ve iş yerlerinde tek kişi tarafından kullanılan bilgisayarlardır. Bu nedenle bu bilgisayarlara “kişisel bilgisayarlar” denir. Günümüzde çeşitli özellikte ve güçte kişisel bilgisayarlar bulunmaktadır.

 

Anabilgisayarlar

Çok hızlı işlem gücü ve dev bellek güçleri olan bilgisayarlardır. Özel bir merkezde bulunur ve aynı anda binlerce istemci bilgisayara hizmet verebilir. Çok sayıda bilginin güvenle işlenmesi gerektiği durumlarda güvenle kullanılır.

Dizüstü Bilgisayarlar

Donanım olarak kişisel bilgisayarların bütün ögelerine sahiptir. Bünyelerinde bulundurdukları pilleri sayesinde elektriksiz birkaç saat kullanılabileceği gibi doğrudan elektrik kaynağı ile de kullanılabilir. Taşınabilir olması, son yıllarda kullanılırlığını artırmaktadır.

Tablet Bilgisayarlar

Tablet bilgisayar, cep bilgisayarı ile dizüstü bilgisayarın karışımı olan dizüstü bilgisayar olarak tanımlanabilir. Dizüstü bilgisayar gibi büyük klavyesi yoktur. Sadece ekrandan oluşur ve dokunmatik ekranı sayesinde tüm işlemler rahatça yapılabilir.

Cep Bilgisayarı

Küçük boyutlu bu bilgisayarlarda isim ve adreslerin saklanabildiği bir veritabanı, not defteri ve iletişim kurmayı sağlayan bölümler yer alır. Cep telefonu, video ve fotoğraf çekimi, GPS gibi özellikleri olan örneklerinin üretilmesi ile cep bilgisayarlarının kullanımı yaygınlaşmıştır.

Masaüstü Bilgisayar Elemanları

image001

Bilgisayar Kullanımı ve Sağlıkimage002image004image003