Bilgi Toplumu

Geçmişten günümüze toplumlar gücünü farklı kaynaklardan almıştır. Avcılık, toplayıcılık toplumu Göçebe toplumlar Tarım toplumu Sanayi toplumu Bilgi toplumu Avcılık, toplayıcılık toplumu; Göçebe toplumlar; Ekonomileri hayvancılığa dayanır. Hayvanlarına otlak bulmak amacıyla göçebe bir yapıya sahiptir. Orta doğu ve Afrika’da hala bu tür toplumlar mevcuttur. Tarım Toplumu; Ekonomileri temelde tarıma dayanır. Tarım aletleri ve hayvan gücünden faydalanırlar. […]

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi nedir?        Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü. İletişim nedir? Duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması Teknoloji nedir? İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Bilişim nedir? […]