Deneme Testi 3

Aşağıdaki konuları içeren deneme testidir:
İnternet ve Bilgisayar Ağları
İnternet Adresleri
İletişim Araçları
Bilgi Paylaşım Araçları
Web Tarayıcıları ve Arama Motorları

Sınavınızda Başarılar!